Римські числа


У стародавніх римлян була своя система цифр. Так, на­приклад, щоб записати один, два чи три, використовували па­лички — І, II, III. П'ять — це п'ять пальців руки. Щоб не ма­лювати чотири пальці і один великий, зображували схематично так: V. Десять — це дві руки, тобто два рази по п'ять: X. Чо­тири — це від п'яти відняти один, тобто одиничку писали зліва від п'ятірки (IV), а шість — навпаки: VI (п'ять плюс один). Сім — це п'ять і два (VII), вісім — п'ять і три (VIII). Щоб за­писати число дев'ять, треба від десяти відняти один, тобто од­ну паличку записати перед десяткою (IX). 

А так зображували інші числа:


Цікаво, що римські цифри винайдені не самими римлянами, а їхніми попередниками — етрусками. Римляни запозичили ці зображення, вдосконалили. Від римлян цифри помандрували до інших народів Європи і використовувалися ними, аж поки на зміну їм не прийшли арабські цифри. Однак римські цифри аб­солютно не зникли. І тепер часто ставлять їх на циферблатах го­динників, ними позначають розділи книг, томи творів, поряд­кові номери конференцій,  фестивалів, спортивних ігор тощо.


На розв’язання кожного завдання учитель відводить не більше однієї хвилини.


1. Як зробити з двох сірників десять, не ламаючи їх?
Відповідь: Скласти з них римське число Х.


2. Чи можна з трьох сірників зробити шість, не ламаючи їх?
Відповідь: Так, необхідно з них скласти римське число VІ.


3. У даній неправильній рівності необхідно перекласти один сірник, щоб рівність стала правильною: VІ + ІV = ХІІ.
Відповідь: VІІ + V = ХІІ.


4. Чи можна з чотирьох сірників зробити сім, не ламаючи їх?
Відповідь: Так, необхідно з них скласти римське число VІІ.


5. Як з 8 сірників зробити три?
Відповідь: Скласти з них слово «три».


6. Візьміть 12 сірників і викладіть з них таку «рівність»: VІ – ІV = ІХ. Рівність, як бачимо, неправильна, бо 6 - 4 не дорівнює 9. Перекладіть один сірник так, щоб утворилась правильна рівність.
Відповідь: Можливі два варіанти: V + ІV = ІХ або VІ + ІV = Х.


7. Як з 13 цілих сірників, кожний з яких має довжину 5 см, покладених один біля одного, скласти метр?
Відповідь: Скласти слово «метр».


8. У даній неправильній рівності необхідно перекласти один сірник, щоб рівність стала правильною: Х - ІХ = VІ.
Відповідь: ХІ – ІХ = ІІ.


9. Додати до чотирьох сірників п’ять так, щоб утворилося сто. Спробуйте знайти два розв’язки.
Відповідь: Скласти із сірників слово «сто», а також можна скласти число 100.


10. У даній неправильній рівності необхідно перекласти один сірник, щоб рівність стала правильною: VІІІ + ІV = ХVІІ.
Відповідь: VІІІ + ІХ = ХVІІ.

4 коментарі: